bait tech

Gryziemy technologicznie

Od kilku lat można zauważyć wyraźną tendencję do popularyzowania ekologicznego trybu życia. Na całym świecie wdrażane są programy, które mają nie tylko chronić środowisko naturalne, ale przede wszystkim zapobiegać dalszej degradacji ekosystemu. Informacje na temat zanieczyszczania świata są zatrważające: – aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć około 17 drzew; – rozkład zwykłej, plastikowej butelki może trwać nawet 500 lat.

specjalistyczne przyssawki przemysłowe ssawki do płyt do płyt przyssawki http://www.impuls-pack.com.pl/

; – 1 litr zużytego oleju silnikowego, który został wylany do rzeki, może zanieczyścić nawet jeden milion litrów wody. To tylko nieliczne fakty związane z zanieczyszczeniem środowiska. Wszechobecne skażenie jest skutkiem szybkiego rozwoju przemysłowego.

Niestety dopiero teraz można zauważyć jak wielkie szkody wyrządził postęp przemysłowy w przyrodzie. Skażenie wody i powietrza, rosnąca ilość odpadów, brak wtórnej obróbki śmieci to tylko „wierzchołek góry lodowej”. Państwa wysokorozwinięte dążą do tego, aby ich gospodarki prężnie się rozwijały, nie krzywdząc przy tym matki natury.

UE w 2007 roku przedstawiła pakiet klimatyczno-energetyczny, który ma powstrzymać dalsze zmiany w naszym klimacie.