bait tech

Gryziemy technologicznie
Energia odnawialna nie jest samowystarczalna

Wykorzystanie energii odnawialnej do zasilania w energię elektryczną w naszych gospodarstwach domowych nie może być jedynym jego źródłem. Niestety nie ma możliwości całkowitej rezygnacji z tradycyjnych krajowych dostaw prądu.

Jest to tylko forma zamienna powodująca obniżenie rachunków, jednak niewystarczająca do całodziennego zużycia. Co nie oznacza, że nie warto w nią inwestować.

Najlepszym przykładem oprócz finansowej kwestii, jest zapewne zabezpieczenie się na wypadek przerw w dostawie energii z sieci elektroenergetycznej. Ile razy w ciągu roku zdarzają się wyłączenia, niezależnie czy będą planowane, czy wystąpią na skutek złych warunków pogodowych, wypadków lub awarii? Zapewne, co najmniej kilka zdarzyło się w twoim domu i właśnie na wypadek takich sytuacji można się zabezpieczyć.

Energia słoneczna jest na to doskonałym sposobem, tym bardziej, że nietypowe zjawiska pogodowe coraz częściej zdarzają również w naszym kraju. Dlatego panele fotowoltaiczne będą stanowiły głównie źródło rezerwowego zasilania.