bait tech

Gryziemy technologicznie
Jak działają największe rafinerie?

Rafinerie ropy naftowej zajmują się wydobyciem a następnie przetwarzaniem surowca jakim jest ropa naftowa. Produkują z niego wiele ropopochodnych materiałów takich jak benzyna, oleje opałowe, paliwa, koks czy asfalty. Rafinerie zajmują się przetwarzaniem ropy naftowej na skale przemysłową. W zależności od profilu produkcyjnego rafinerii produkty ropopochodne pozyskuje się na różne sposoby.

Mogą one powstać np. w procesie destylacji, w którym ropę naftową rozdziela się na frakcje. Popularna jest tez metoda absorpcji, która wykorzystuje się do usuwania z ropy naftowej gazów C4-C5. W rafineriach przeprowadzany jest także proces krystalizacji, który wykorzystuje się do odparafinowania.

Rzadziej stosuje się adsorpcję czy akstrakcję. W rafineriach przeprowadza się także wszelkie procesy, które zmieniają skład chemiczny ropy naftowej. Jest to np. kraking, reforming, pirolioza, uwodornienie oraz izomeryzacja.

Bardzo często przy największych rafineriach działają też oddziały produkujące polimery.