bait tech

Gryziemy technologicznie
ściany osłonowe

Produkowanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł jest wynikiem potrzeby ochrony środowiska oraz chęcią wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Obecnie głównym celem Polski jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Poza tym ciągle rozwijająca się gospodarka energetyczna wspiera rozwoju technologiczny. Dzięki postępom energetyki ze źródeł odnawialnych tworzone są możliwości rozkwitu mniejszych obszarów – następuje rozkwit gospodarki regionalnej.

Polska niestety nadal nie ma tak wysoko rozwiniętej gospodarki energetycznej jak pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Dlatego ze zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego do 2020 roku Polska ma obowiązek uzyskać 15% udział OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w zużyciu energii.

Dążenie do zwiększenia udziału OZE w produkcji energii elektrycznej w kraju, ze względu na wysokie wydatki związane z inwestycjami, wymagają od państwa stosowania właściwych systemów wsparcia, które będą „poręczeniem” systematycznego rozwoju.