bait tech

Gryziemy technologicznie
Podział głośników ze względu na ich działanie
www.bricks-bits.com.pl

Na pytanie „czy wiesz, co to jest głośnik?” większość z nas zapewne odpowiedziałaby twierdząco. Jeśli jednak ktoś pokusiłby się o postawienie bardziej szczegółowych pytań, dotyczących zasad działania głośników, liczba osób posiadających odpowiednią wiedzę najprawdopodobniej drastycznie by zmalała. Jak wiele różnic można znaleźć w zakresie działania głośników? Okazuje się, że jeśli podejść do sprawy w sposób specjalistyczny, działanie poszczególnych głośników znacząco różni się między sobą.

Profesjonalny wzmacniacz AV Classe, NAD, Rotel i Yamaha

Na przykład w głośnikach dynamicznych, nazywanych też magnetoelektrycznymi, dźwięk wydobywany jest dzięki specjalnej cewce, sztywno połączonej z membraną. Działanie głośnika gwarantuje osiowy ruch cewki w szczelinie magnesu. Inaczej wygląda działanie głośników elektromagnetycznych, gdzie przepływ prądu powoduje powstawanie zmiennego pola magnetycznego.

Membrana połączona jest z rdzeniem ferromagnetycznym, a magnesujące pole powoduje jej drgania. Pole magnetyczne wykorzystywane jest również w działaniu głośników magnetostrykcyjnych. Wywołuje tu zmianę wymiarów materiału ferromagnetycznego.

Duże częstotliwości zmian tego rodzaju elementów sprawiają, że takie głośniki wykorzystuje się do tworzenia ultradźwięków.