bait tech

Gryziemy technologicznie
https://www.youtube.com/watch?v=sW-GrXLMJns

Handel emisjami jest nie tylko jednym z najważniejszych instrumentów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, który służy do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Jego wdrożenie stanowi realizację postanowień wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. Handel emisjami dwutlenku węgla (w krajach członkowskich Unii Europejskiej), został wprowadzony 1 stycznia 2005 roku.

W Polsce kwestie handlu emisjami zostały uregulowane ustawą z dnia 22 grudnia 2004 roku o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Uprawnienia do emisji przyznawane są zainteresowanym podmiotom na kilkuletni okres rozliczeniowy (pierwszy okres objął lata 2005-2007, kolejne okresy są pięcioletnie) – w „koncesji” określona jest dopuszczalna wielkością emisji. Przydział uprawnień (jedno uprawnienie odpowiada emisji 1 tony CO2) ma pokryć własne potrzeby emisyjne instalacji wynikające z wielkości produkcji.

W przypadku niewystarczającej ilości uprawnień, prowadzący instalację musi dokupić ilość potrzebną do prowadzenia dalszej produkcji.