bait tech

Gryziemy technologicznie
Wskazania do zgłoszenia się do poradni genetycznej

Należy zwrócić uwagę, że problem współistnienia chorób genetycznych rodzi wiele pytań, z których jedno rozbrzmiewa w uszach wszystkich rodziców: czy moje dziecko będzie zdrowe? W obliczu wielu stwierdzonych przypadków zachorowań można stracić głowę, dlatego też nie można kierować się myślą, co będzie, tylko zacząć działać. Szczególnie w przypadku, gdy mamy faktyczne przekonanie, że możemy być nosicielami zmienionego genu lub z innych ku temu przesłanek.

Wśród nich znajduje się przede wszystkim posiadanie potomstwa, które urodziło się z wadą wrodzoną, poza tym wiek matki, który współcześnie jest obniżany do trzydziestego piątego roku życia. Sytuacje, które powinny budzić podejrzenia to także samoistne poronienia, oraz decydowanie się na zapłodnienie wspomagane.

Poza tym narażenie się na działanie środków teratogennych, jak leki, promieniowanie, czy związki chemiczne, wszystko to powinno skłaniać przyszłe mamy do skorzystania z możliwości, jakie daje poradnia genetyczna.