bait tech

Gryziemy technologicznie
Astronomia

Astronomia jest jedną z najstarszych dziedzin nauki i należy do zakresu nauk przyrodniczych. Jednak przez cały czas swojego istnienia korzystała z dorobku innych nauk, takich jak np. fizyka, matematyka czy informatyka. Czerpanie wiedzy z tych dyscyplin pomogło astronomii, jako nauce, przeprowadzić z sukcesem wiele badań i dojść do rewolucyjnych odkryć. Rozwój astronomii nie byłby wcale możliwy, gdyby nie szybki rozwój komputerów oraz programów informatycznych.

Dla nas tworzenie aplikacji mobilnych to także pasja

Obecnie wszelkie działania w zakresie astronomii są ściśle uzależnione właśnie od informatyki i jej nowych odkryć. Astronomia wykorzystuje bowiem systemy komputerowe nie tylko do samego badania zjawisk, ale także do ich opisywania, katalogowania danych oraz do tworzenia modeli obiektów astronomicznych. W astronomii można wyróżnić jej wiele poddyscyplin, które w większym lub mniejszym stopniu korzystają z osiągnięć informatyki. Są to m.in.

astronomia rentgenowska, astronomia optyczna, astronomia i mechanika nieba, astronomia galaktyczna.