bait tech

Gryziemy technologicznie
Biotechnologia

Biotechnologia jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki w XXI wieku. Na pewno w znacznej mierze przyczynił się do tego fakt, że do swoich dyscyplin zaczęła wykorzystywać informatykę. Dzięki temu w biotechnologii można np.

odtwarzać systemy biologiczne, organizmy żywe lub modyfikować produkty do określonych zastosowań. Studenci biotechnologii już od pierwszego roku nauki mają sporo do czynienia z komputerami i informatyką. Programowanie zaś jest dla nich nie mniej ważnym przedmiotem niż sama biologia czy tez chemia.

Rola, jaką w biotechnologii pełni informatyka jest bowiem kluczowa. To dzięki niej biotechnolodzy mogą tworzyć wizualizację zachodzących procesów oraz prowadzić badania w określonych dziedzinach. Obecnie biotechnologia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia – jej osiągnięcia wykorzystuje się bowiem w medycynie, produkcji piwa czy recyklingu.

Jednak rozwój żadnego z tych zastosowań nie byłby możliwy, gdyby nie zastosowanie informatyki i przełożenie jej osiągnięć na praktykę.