bait tech

Gryziemy technologicznie
folia na rolce

Cały świat jest uzależniony od energii elektrycznej – wszystkie dziedziny życia wymagają jej regularnej dostawy. Postęp technologiczny wymusił uzależnienie gospodarki od dostaw energii – co gorsza przemysł bez energii nie mógłby sprawnie funkcjonować! Energię elektryczną wykorzystuje większość zakładów przemysłowych, a także rolnictwo i nie zapominajmy o nas samych – korzystasz właśnie z komputera.

To wszystko sprawia, że każdy kraj zabiega o ciągłe dostawy energii dla podstawowych sektorów gospodarki oraz dąży do utrzymywania niezależności energetycznej – Polska oczywiście też ma takie aspiracje. Zazwyczaj kraje wysoko rozwinięte zużywają o wiele więcej energii elektrycznej niż biedniejsze państwa.

Polska jest krajem średnio rozwiniętym, ale przy ciągłym wzroście produkcji przemysłowej mamy całkiem spore zapotrzebowanie na energię – powoduje to, że część surowców energetycznych jesteśmy zmuszeni importować z zagranicy.Podstawowym surowcem energetycznym w Polsce jest nadal węgiel kamienny.