bait tech

Gryziemy technologicznie
Geodezja
ITgenerator

Geodezja jest nauką, która zajmuje się określaniem wielkości oraz kształtu Ziemi. W Polsce geodezję zalicza się do grupy nauk technicznych.

Do swoich pomiarów wykorzystuje jednak nie tylko wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne, ale także systemy informatyczne. W specjalistycznych programach komputerowych projektowane są mapy, które powstają dzięki wprowadzeniu zdobytych informacji do komputera.

W zakresie geodezji wyróżnia się kilka jej poddyscyplin, które w mniejszym lub większym stopniu korzystają także z dorobku informatyki. Są to m.

in. astronomia geodezyjna, fotogrametria, geodezja satelitarna, kartografia, topografia czy grawimetria geodezyjna.

Jednym z popularniejszych sposobów pomiaru, jaki wykorzystuje się w geodezji jest pomiar GPS. Jest to system nawigacji satelitarnej, który działa w oparciu o złożone systemu namierzające.

W urządzeniach GPS do pomiarów geodezyjnych wykorzystuje się zaawansowane systemy informatyczne oraz specjalne mikroprocesory, które umożliwiają dokładne pomiary Ziemi.