bait tech

Gryziemy technologicznie
Rafineria ropy naftowej Engen Petroleum

Engen Petroleum to duża rafineria ropy naftowej, zajmuje się także wydobyciem gazu ziemnego. Rafineria mieści się w Repuiblice Południowej Afryki. W pierwszych latach swojego funkcjonowania na rynku petrochemicznym należała do koncernu Mobil Oil.

W 1993 roku kiedy zmienił się zarządca rafinerii zmieniła się też jej nazwa – od tego czasu rafineria działa na rynku pod nazwą Engen Petroleum. Produkty z rafinerii trafiają nie tylko na rodzimy rynek zbytu, ale są też przeznaczane na zagraniczny eksport. Obecnie produkty z Engen Petroleum są dystrybuowane na rynki aż trzydziestu państw.

Największe rynki zbytu to jednak nadal kraje afrykańskie. Średnie dzienne wydobycie w Engen Petroleum sięga rzędu 135 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie. Rafineria skupia się jednak nie tylko na wydobyciu surowca, ale także na jego przetwarzaniu.

Paliwa z rafinerii trafiają obecnie do ponad 1500 stacji paliwowych na całym świecie. Warto także wspomnieć, że to sama rafineria zajmuje się też transportem swoich produktów.