bait tech

Gryziemy technologicznie
Zbiornik – magazynowanie energii

Podobnie, jak w przypadku energii pozyskiwanej przez panele fotowoltaiczne, również kolektory słoneczne mogą wykorzystywać swoją energię tylko, gdy istnieje taka potrzeba. W tej sytuacji konieczne jest zastosowanie specjalnego zbiornika zaizolowanego termicznie. Ma on za zadanie magazynować wodę podgrzaną ciepłem kolektorów.

Niestety jest to kosztowna inwestycja, a tym bardziej im większa pojemność tym wyższa cena. Jak wiadomo to właśnie od ilości zmagazynowanej w nim wody zależy, czy nie będzie potrzeby dodatkowego ogrzewania jej innymi sposobami. Rozmiar zasobnika jest także uzależniony od powierzchni kolektorów, która musi być na tyle duża, aby dostarczyć odpowiednią ilość ciepła do podgrzania całej zgromadzonej wody.

Dlatego warto rozważyć, która opcja jest dla nas odpowiednia, czy jesteśmy zdecydowani na maksymalne wykorzystanie energii, przy jednocześnie wysokich kosztach inwestycji, czy raczej wolimy uzupełniać ją stosując konwencjonalne źródła energii.