bait tech

Gryziemy technologicznie

Energia odnawialna nie jest samowystarczalna

Wykorzystanie energii odnawialnej do zasilania w energię elektryczną w naszych gospodarstwach domowych nie może być jedynym jego źródłem. Niestety nie ma możliwości całkowitej

Read More

Zbiornik – magazynowanie energii

Podobnie, jak w przypadku energii pozyskiwanej przez panele fotowoltaiczne, również kolektory słoneczne mogą wykorzystywać swoją energię tylko, gdy istnieje taka potrzeba.

Read More

Odnawialne źródła energii w Polsce – po co?

Produkowanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł jest wynikiem potrzeby ochrony środowiska oraz chęcią wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Obecnie głównym celem Polski

Read More

Energia

Cały świat jest uzależniony od energii elektrycznej – wszystkie dziedziny życia wymagają jej regularnej dostawy. Postęp technologiczny wymusił uzależnienie gospodarki od dostaw energii –

Read More

System handlu emisjami

Handel emisjami jest nie tylko jednym z najważniejszych instrumentów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, który służy do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Jego wdrożenie

Read More

Ekologiczna rewolucja

Od kilku lat można zauważyć wyraźną tendencję do popularyzowania ekologicznego trybu życia. Na całym świecie wdrażane są programy, które mają nie tylko chronić środowisko naturalne, ale przede wszystkim

Read More